دشوار انجمن اندازی موسیقی ایرانیان

دشوار: انجمن اندازی موسیقی ایرانیان اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز بازار خودرو محصولات کشور عزیزمان ایران ماشین گران شد

به دنبال مجوز شورای مسابقه جهت زیاد کردن ۷.۱۸ درصدی قیمت محصولات کشور عزیزمان ایران خودرو، قیمت بعضی محصولات این شرکت زیاد کردن یافت.

محصولات کشور عزیزمان ایران ماشین گران شد

محصولات کشور عزیزمان ایران ماشین گران شد

عبارات مهم : ایران

به دنبال مجوز شورای مسابقه جهت زیاد کردن ۷.۱۸ درصدی قیمت محصولات کشور عزیزمان ایران خودرو، قیمت بعضی محصولات این شرکت زیاد کردن یافت.

محصولات کشور عزیزمان ایران ماشین گران شد

به گزارش ایسنا، طبق بخشنامه ابلاغی قیمت تازه محصولات به شرح زیر است:

واژه های کلیدی: ایران | خودرو | ماشین | مسابقه | محصولات | بازار خودرو

محصولات کشور عزیزمان ایران ماشین گران شد

محصولات کشور عزیزمان ایران ماشین گران شد

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs