دشوار انجمن اندازی موسیقی ایرانیان

دشوار: انجمن اندازی موسیقی ایرانیان اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز عکس خبری تصاویر) + خشکسالی شدید در بوشهر و آخرین امیدهای حیات (

بوشکان، کلمه، اهرم تنگه ارم، از جمله شهر های استان بوشهر اند که با خشکسالی شدیدی روبرو هستند و سالهاست با این مسئله دست و پنجه نرم می‌کنند. چاه‌هایی که تا ۱۰ سا

تصاویر) + خشکسالی شدید در بوشهر و آخرین امیدهای حیات (

خشکسالی شدید در بوشهر و آخرین امیدهای حیات (+تصاویر)

عبارات مهم : آخرین

بوشکان، کلمه، اهرم تنگه ارم، از جمله شهر های استان بوشهر اند که با خشکسالی شدیدی روبرو هستند و سالهاست با این مسئله دست و پنجه نرم می کنند. چاه هایی که تا ۱۰ سال گذشته در عمق ۲۰ متری به آب می رسید دیگر در ۱۲۰ متری آن هم خبری از آب نیست.

به علت از بین رفتن پوشش گیاهی، دام ها از خرما تغذیه می کنند. کشاورزان به علت از بین رفتن زمین های کشاورزی با پرسشها اقتصادی شدیدی رو برو شده است اند و از نظر معیشتی، پرسشها فراوانی دارند. کم فروغ شدن کشاورزی باعث مهاجرت بومیان منطقه به دیگر نقاط کشور شده است تا آنجا که در روستاهای بخش اهرم طی ۱۰ سال گذشته روستای ۱۰۰۰ خانواری به کمتر از ۱۰۰ خانوار رسیده هست. این میزان مهاجرت باعث پرسشها متفاوت جهت مهاجرین و میزبانان در مناطق متفاوت نیز شده است است.

تصاویر) + خشکسالی شدید در بوشهر و آخرین امیدهای حیات (

بوشکان، کلمه، اهرم تنگه ارم، از جمله شهر های استان بوشهر اند که با خشکسالی شدیدی روبرو هستند و سالهاست با این مسئله دست و پنجه نرم می‌کنند. چاه‌هایی که تا ۱۰ سا

تصاویر) + خشکسالی شدید در بوشهر و آخرین امیدهای حیات (

بوشکان، کلمه، اهرم تنگه ارم، از جمله شهر های استان بوشهر اند که با خشکسالی شدیدی روبرو هستند و سالهاست با این مسئله دست و پنجه نرم می‌کنند. چاه‌هایی که تا ۱۰ سا

تصاویر) + خشکسالی شدید در بوشهر و آخرین امیدهای حیات (

مهر

واژه های کلیدی: آخرین | بوشهر | مهاجرت | خشکسالی | کشاورزی | عکس خبری

تصاویر) + خشکسالی شدید در بوشهر و آخرین امیدهای حیات (

تصاویر) + خشکسالی شدید در بوشهر و آخرین امیدهای حیات (

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs